email:

[email protected]

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Επικοινωνία

[email protected]

Κάνει όπισθεν η Κυβέρνηση για νέα έργα ΑΠΕ

Το «τσουνάμι» των αιτήσεων για ΑΠΕ επιχειρεί να διαχειριστεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νομοθετική ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τα απορρίμματα και το οποίο κατατίθεται εντός της ημέρας στη Βουλή. Ανάμεσα στις 18 νομοθετικές ρυθμίσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο σχέδιο νόμου, είναι και αυτή που αφορά στον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ, για την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής και την εισφορά του στον ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη φάση ρύθμιση για τη μεταφορά των παγίων της Κρήτης στον ΑΔΜΗΕ.

Όπως είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε πριν από λίγο, προβλέπονται άλλες τρεις τροπολογίες που θα ενταχθούν στο σχέδιο νόμου, ανάμεσά τους και το θέμα της Κρήτης. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της τροπολογίας και να συμπεριληφθεί σε άλλο σχέδιο νόμου, εντός του Ιουλίου.

Στο άρθρο 129 του σχεδίου νόμου για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔEΗ αναφέρεται ότι με άρθρο που προστίθεται στο Ν.4001/2011, προβλέπεται η δυνατότητα απόσχισης από τη ΔEΗ και την εισφορά του στον ΔΕΔΔΗΕ του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο ηπειρωτικό σύστημα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, εκτός από το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και την εισφορά του στον ΔΕΔΔΗΕ, ο Διαχειριστής σταματά να καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στη ΔEΗ, με την επιφύλαξη των ποσών που αφορούν στην υποανάκτηση εσόδων της ΔEΗ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και των ποσών που αφορούν στο απαιτούμενο έσοδο για το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης. Εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου υπέρ της ΔEΗ για δάνεια που μεταφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ θα ισχύουν υπέρ του Διαχειριστή.

Το άρθρο 130 αφορά ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθμών ΑΠΕ, σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, με χρονοδιάγραμμα της συμμετοχής των μονάδων αποθήκευσης στην ηλεκτρική αγορά και σε μηχανισμούς ισχύος. Ειδικότερα, με την ψήφισή του μπαίνει φρένο στην υποβολή νέων αιτήσεων στη ΡΑΕ, καθώς και στην έκδοση νέων βεβαιώσεων ειδικών έργων για την υλοποίηση υβριδικών σταθμών ΑΠΕ σε νησιωτικά συστήματα που έχουν διασυνδεθεί, ή τελούν υπό διασύνδεση, ή αναμένεται να διασυνδεθούν μερικώς ή ολικώς με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου 2019-2028 μέχρι τις 31/12/2024. Οι εκκρεμείς αιτήσεις θα απορριφθούν χωρίς αξιολόγηση. Μέχρι τις 31/12/2021 αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων, η χορήγηση αδειών, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την ανάπτυξη έργων αυτού του τύπου. Εξαιρούνται οι αιτήσεις τροποποίησης αδειών για υβριδικά στην Κρήτη και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Για την ένταξη των μονάδων αποθήκευσης στο Σύστημα, θα προβλέπεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον ΑΔΜΗΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, την Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του ΕΧΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΔΑΠΕΕΠ, το ΚΑΠΕ και τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Οι φορείς αυτοί θα υποβάλουν εισήγηση στο ΥΠΕΝ εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος και η γνώμη της ΡΑΕ θα παρέχεται επίσης εντός 30 ημερών.

Αν ο Ρυθμιστής δεν την υποβάλει εντός της προθεσμίας αυτής, θα τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί. Η ΡΑΕ αναλαμβάνει την παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και στην περίπτωση παραβίασης του έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις.

Στο άρθρο 137 προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την απόκτηση Βεβαίωσης Παραγωγού για νέα έργα ΑΠΕ ύψους 35.000 ευρώ ανά MW. Οι κάτοχοι αδειών για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είχαν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης αυτής και για τις οποίες δεν θα έχουν υποβάλει ως τις 31/1/2022 αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης οφείλουν να προσκομίσουν επίσης εγγυητική επιστολή για να διατηρηθεί σε ισχύ η άδεια τους. Από την υποχρέωση της εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής έως 1 MW, όσοι είναι ενταγμένοι στον N.4608/2019, των OTA, ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, πλην ενεργειακών κοινοτήτων.

Κρήτη και ΑΔΜΗΕ

Ειδική περίπτωση χαρακτήρισε ο ΥΠΕΝ τη μεταφορά των παγίων της Κρήτης από τη ΔEΗ στον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου ο Διαχειριστής να αναλάβει τη διαχείριση του συστήματος του νησιού στο μεταβατικό στάδιο ως το 2023, οπότε θα λειτουργήσει και η «μεγάλη» διασύνδεση. Καθώς χρειάζεται εξειδίκευση, γιατί αφορά μη διασυνδεδεμένο νησί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είπε ο υπουργός, ετοιμάζεται σχετική τροπολογία, που ενδεχομένως να κατατεθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Διαφορετικά, πρόσθεσε, θα μπει σε επόμενο σχέδιο νόμου, εντός του Ιουλίου.

Ο κ. Σκρέκας απέφυγε να απαντήσει αν στο κείμενο που ετοιμάζεται, συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη για την τιμή πώλησης των παγίων της Κρήτης στον ΑΔΜΗΕ. Μεταξύ ΔEΗ και ΑΔΜΗΕ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την αποτίμηση της αξίας των παγίων του νησιού, η ΔEΗ τάσσεται υπέρ της τρέχουσας αξίας και ο Διαχειριστής υπέρ της λογιστικής. «Δεν θα ήθελα να απαντήσω, δουλεύεται αυτή τη στιγμή», είπε ο ΥΠΕΝ.

Με τα υπόλοιπα άρθρα που έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδια νόμου προβλέπονται ρυθμίσεις για, την ανάπτυξη δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ για έργα ΑΠΕ, για τον προσδιορισμό κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων ρύπων για τα έτη 2021-2030, για τον προσδιορισμό περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα, για τις άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΡΑΕ, για τη θέσπιση μηχανισμού εποπτείας και παρακολούθησης αγορών από τη ΡΑΕ, το πλαίσιο προτεραιότητας για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, την αναστολή προθεσμιών για έργα γεωθερμίας, για προσφορές μικρών υδροηλεκτρικών από ΟΤΑ, την ηλεκτροκίνηση, τον ορισμό της ΡΑΕ ως υπεύθυνης για την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και θέματα προσωπικού για τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔEΗ.

Το ΥΠΕΝ, εκτός από την τροπολογία για τον ΑΔΜΗΕ, επεξεργάζεται άλλες δύο που θα ενταχθούν στο σχέδιο νόμου. Αφορούν στις ταρίφες μέχρι το 2022 φ/β μέχρι 400 KV, καθώς και την εγκατάσταση μικρών φ/β στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Σχετικά Άρθρα

Αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ: Σε δύο άξονες η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Από δύο άξονες θα αποτελείται η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΕΛΓΑ για την...

Λιβανός: Πολύ επιτυχημένη η τελευταία πληρωμή – χωρίς πρόβλημα οι πραγματικοί παραγωγοί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ - ΛΙΒΑΝΟΣ: Χωρίς πρόβλημα οι πραγματικοί παραγωγοί!!!!! Στα νέα προγράμματα...

Μητσoτάκης στα Μέγαρα για επίσκεψη σε μονάδες – απών ο Λιβανός…

Την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει την παροχή στήριξης για όσο θα διαρκέσει η...

Οικονομικές ενισχύσεις ζητούν οι αγρότες που έχουν πληγεί από την πανδημία

Ενώ τα προβλήματα στον κλάδο των κηπευτικών, λόγω της μικρής ζήτησης, των χαμηλών τιμών...

Τράγος το σκασε κι έκανε βόλτες στο κέντρο του Ρεθύμνου

Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσία ενός τράγου στο κέντρο του Ρεθύμνου που το έσκασε από...

Πρόσφατα άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here