email:

[email protected]

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Επικοινωνία

[email protected]

Όπως το πάνε το έργο οι δασολόγοι ούτε το 2030 δεν θα ξεμπλέξουμε με τους δασικούς χάρτες

Έτσι, όπως το πάνε οι δασολόγοι, το 2 0 3 0 θα ξεμπλέξουμε, με τα θέλω τους και τις κωλυσιεργίες τους, στους Δασικούς Χάρτες. Θα μπορούσαν, απλά να εφαρμόσουν επακριβώς, τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ και τις διατάξεις του ν. 4685/2020 και τίποτε άλλο.

Οι δασολόγοι, επιθυμούν να επανέλθουν, ώστε να έχουν την πρωτοκαθεδρία στις επιτροπές. Προωθούν ρυθμίσεις, ώστε στην περίπτωση παραιτήσεων των προέδρων των Επιτροπών να δίνεται δυνατότητα να ορίζεται ως πρόεδρος, δασολόγος – αντί νέου Δικηγόρου – υπάλληλος δασολόγος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Απόλυτα Συντεχνιακό Αίτημα ). Όχι δεν είναι δυνατό να γυρίσουμε το χρόνο πίσω! Αυτό το ζήτημα λύθηκε νομοθετικά για να μην αποφασίζουν συντεχνιακά και αντισυνταγματικά αφού είχαν την πλειοψηφία 2/3 της επιτροπής προηγουμένως.

Ας ορίζεται Γεωπόνος ως τρίτο μέλος! Άλλωστε δασολόγος θα υπάρχει και τον αγροτικό – γεωργικό χαρακτήρα της έκτασης μπορεί να τον κρίνει ασφαλέστερα ο Γεωπόνος χωρίς δεύτερη σκέψη.

Έτσι θα αποδοθεί το 5% των “αμφισβητούμενων” γεωργικών εκτάσεων άμεσα και σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Συντάγματος (Προστασία του περιβάλλοντος) που λέει:
Άρθρο 24: “Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον”.

Το Δημόσιο συμφέρον όμως, εξυπηρετείται και με την ταχύτητα των διαδικασιών, που αυτονόητα επιβάλει χρονοδιάγραμμα, αναπτυξιακή προοπτική, ψηφιακή ενσωμάτωση των ήδη υπαρχόντων χαρτογραφικών αρχείων που είναι σε χρήση άλλων υπηρεσιών, για την άμεση απεμπλοκή και όχι πισωγυρίσματα, σε ατέρμονες διαδικασίες.

Ο “γόρδιος δεσμός” κ ό β ε τ α ι δεν λ ύ ν ε τ α ι !

Εντωμεταξύ στις 340.018 έχουν φθάσει οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί επί των δασικών χαρτών ενώ τα αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων ανέρχονται σε 88.594. Την ίδια ώρα, το ποσοστό μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών υπερβαίνει το 90% και ως ποσοστό κύρωσης επί των αναρτημένων εκτάσεων, έφτασε, σύμφωνα με στοιχεία από το ΥΠΕΝ, στο 95%.

Κατά συνέπεια για το υπόλοιπο 5% αρκεί να εφαρμόσουν την αυτεπάγγελτη διαδικασία ενσωμάτωσης των ψηφιακών χαρτών του ΟΠΕΚΕΠΕ …. όπως ακολούθως:

Η Ολομέλεια του ΣτΕ τονίζει (Απόφαση με αρ. 1364/21 – Σκέψη 16) πως «…..η υποχρεωτική λήψη υπόψη του αρχείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία προβλέπει η ως άνω απόφαση, καθιστούν αποφασιστικής σημασίας τη συμμετοχή του εν λόγω Οργανισμού στην κατάρτιση των δασικών χαρτών».

Στη συνέχεια εξετάζεται η διατήρηση της αποδοθείσας χρήσης, ειδικώς δε ως προς τις εκτάσεις που φέρουν στον (ήδη καταρτισθέντα) δασικό χάρτη το χαρακτηρισμό ΔΑ (παλιότερα “δασικές” και κατόπιν “αγροτικές”), θα ελέγχεται, καταρχήν, το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις ενεργοποιούν ή όχι δικαιώματα οικονομικής ενίσχυσης, τούτο δε προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ως “Α” σήμερα (δηλαδή “αγροτική”) νοείται πράγματι η γεωργική χρήση, και, πλέον, θα τίθεται πρωτεύων χαρακτηρισμός ΑΑ με ειδική δευτερεύουσα πληροφορία στον δασικό χάρτη ότι καταλαμβάνονται από πράξεις τις διοίκησης.
…….η οποία είναι είτε αυτεπάγγελτη (άρθρο 5)
……..είτε προκαλείται με πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους (άρθρο 6), οι οποίοι καλούνται να τις προσκομίσουν.

Με το επόμενο άρθρο 7 ρυθμίζεται η αναμόρφωση και τροποποίηση των δασικών χαρτών βάσει των ως άνω διοικητικών πράξεων,

Το ίδιο άρθρο 7, εξάλλου, μεριμνά για την τύχη των εκκρεμών αντιρρήσεων κατά των αρχικώς αναρτηθέντων δασικών χαρτών, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προβολής συμπληρωματικών λόγων με βάση τις νέες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όπως αυτή τροποποιείται με τις λοιπές διατάξεις του ν. 4685/2020………….»

Προχωρήσαν σε επιβεβλημένες αυξήσεις και σωστά!

Οι αυξήσεις αμοιβών για τους συμμετέχοντες στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων γίνονται προκειμένου να επισπευτεί το έργο εξέτασης των 331.874 αντιρρήσεων, οι οποίες δημιουργούν «τρύπα» για εκτάσεις 2.552.218 στρεμμάτων στους δασικούς χάρτες και ταυτοχρόνως μπλοκάρουν μεταβιβάσεις αγοραπωλησίες και οικοδομικές άδειες για τις ιδιοκτησίες στις οποίες αφορούν.

Οι νέες αυξήσεις στις αμοιβές:

Με τη νέα απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ και Οικονομικών οι νέες αμοιβές για τους συμμετέχοντες στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες ως εξής:
-Για δικηγόρο πρόεδρος της επιτροπής: 800 ευρώ, από 400 ευρώ (αύξηση 100%).
-Για δασολόγο, μέλος της επιτροπής, υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα: 600 ευρώ, από 400 ευρώ (αύξηση 140%)
-Για μηχανικό, μέλος της επιτροπής: 600 ευρώ, από 400 ευρώ (αύξηση 140%)
-Για δημόσιο υπάλληλο, γραμματέας της επιτροπής: 400 ευρώ από 150 ευρώ (αύξηση 200%).

Όμως:
– Παρά την δικαίωση των απόψεων μας στο ΣΤΕ
– Παρά τις όποιες ενέργειες κάναμε εμείς οι εκπρόσωποι και Πρόεδροι των Γεωπονικών Συλλόγων των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας,
– Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος,
-Σε συνεργασία με τους νομικούς μας και τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ
– Ένα τέτοιο κρίσιμο και αναπτυξιακό ζήτημα εκκρεμεί

Ερώτηση: Πόσες δεκαετίες ακόμη θα μας απασχολεί το ζήτημα που θέτει το Άρθρο 24 του Συντάγματος καθότι η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους; Σε πόσο χρόνο οφείλει μια υπηρεσία να απαντά στο πολίτη;
Στα χρόνια που η ψηφιακή τεχνολογία καλπάζει, και η ενσωμάτωση των ψηφιακών χαρτογραφικών αρχείων γίνεται σε μηδενικό χρόνο
Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγνώμη από τους αγρότες-πολίτες που οι “συνάδελφοί” μου Γεωτεχνικοί ταλαιπωρούν με παλινωδίες και ατέρμονες διαδικασίες εδώ και χρόνια!

Προς ώρας και για καμιά 40κονταετία οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί δασολόγοι είναι απόλυτα κυρίαρχοι στην γραφειοκρατία κερδίζοντας το βραβείο της Α π ό λ υ τ η ς Συντεχνίας.

Στο δε κεντρικό ΓΕΩΤΕΕ, από την 11η Δεκεμβρίου 2022, που έγιναν οι εκλογές, ακόμη να βρεθεί η άκρη, κάτι σαν τους Δασικούς Χάρτες, ενώ η μειοψηφία προσπαθεί να διοικήσει την πλειοψηφία και μπορεί και να τα καταφέρει!

Ίδωμεν ή οψόμεθα για το τι τελικά θα γίνει!

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Σχετικά Άρθρα

Η ECDM Expo SEΕ 2023 έδειξε πώς παίζεται πλέον το παιχνίδι στο εμπόριο και τη διαφήμιση!

Το γεγονός της χρονιάς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Νοτιοανατολική...

«Λίγοι οι 300.000 εργάτες γης» φωνάζουν οι αγρότες της Ιεράπετρας

Διά στόματος υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεση να νομιμοποιήσει...

Ανοδικές προβλέπονται οι τάσεις στις τιμές του ελαιολάδου

Εκτιμήσεις και απόψεις ελαιοκομικών οργανώσεων ΑγροΕκφραση: 30-9-2023 Την ανοδική τάση της τιμής του ελαιολάδου και στο...

Κίνδυνος για την παραγωγή Φέτας λόγω Daniel

Η Ελλάδα παράγει περίπου 140.000 τόνους φέτας ετησίως, εξάγοντας γύρω στο 65% της παραγωγής. Τον...

«Πάρτι από τους κερδοσκόπους»: Φόβοι για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και στην Κρήτη με φόντο τον Θεσσαλικό Κάμπο

Μετά τη μεγάλη καταστροφή από την κακοκαιρία “Daniel” εκφράζονται φόβοι για: - ανατιμήσεις μέχρι...

Πρόσφατα άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here