email:

[email protected]

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Επικοινωνία

[email protected]

Φωτοβολταϊκά για αγρότες με επιχορήγηση 75%

Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος της τάξεως χιλιάδων ευρώ ετησίως θα έχουν όσοι γεωργοί προχωρήσουν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτό θα μπορούν να το πράξουν και στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιητικό χώρο στο γεωργικό υποστατικό τους, αφού με την τροποποίηση του Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία κατανάλωση τους δίνεται η ευχέρεια να τα τοποθετήσουν σε χώρο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο δραστηριοποιούνται. 

Και αυτό επειδή το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους και σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσω ομάδων εργασίας που συστάθηκαν, έχει πετύχει την τροποποίηση του Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία κατανάλωση με εικονικό συμψηφισμό.  

Πρόκειται για μία τροποποίηση που θα γλυτώσει από ένα οικονομικό φορτίο, αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο τους οικιακούς καταναλωτές και κυρίως των γεωργών, στην περίπτωση που θα επιλέξουν τη λύση των φωτοβολταϊκών. 

Η τροποποίηση που έχει εγκριθεί αποσκοπεί στην επέκταση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, εισάγοντας στο Σχέδιο της νέας Κατηγορίας Δ – Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων (net–metering) και του Συμψηφισμού Λογαριασμών. Στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής θα εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα, διασυνδεμένα με το δίκτυο, η παραγωγή των οποίων θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υποστατικών που βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Ομάδες εργασίας και μελέτες 

Η απόφαση για τροποποίηση του Σχεδίου για Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία κατανάλωση λήφθηκε έχοντας ως πρώτο μέλημα να μειωθεί η εξάρτησή μας από τις παραδοσιακές μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος άρχισε σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαβουλεύσεις για εντοπισμό του τρόπου που θα επιτευχθεί αυτό. Η μείωση της εξάρτησής μας από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβάλλεται και μέσω της Στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως επίσης και της Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στις συστάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2027. 

Με αυτά τα δεδομένα συστάθηκε από τις αρχές του περασμένου χρόνου ομάδα εργασίας αποτελούμενη από λειτουργούς όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι οποίοι έκαναν καταγραφή και συγκέντρωσαν τις υφιστάμενες καλές πρακτικές χρήσης τεχνολογίας και ψηφιοποίηση των εργασιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μελέτη από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών αναφορικά με το κόστος άντλησης νερού από μεγάλα βάθη. Επίσης μελετήθηκαν τρόποι επιχορήγησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και παροχής ενέργειας μέσω των ΑΠΕ, έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και ο αριθμός των έργων. Εμπλοκή είχε και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στην όλη προσπάθεια.

Ακολούθως συστάθηκε ομάδα εργασίας και έγιναν ευρείες διαβουλεύσεις με το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με το υφυπουργείο Καινοτομίας, με το υπουργείο Εσωτερικών, την ΑΗΚ, τη ΡΑΕΚ, τις Αγροτικές Οργανώσεις, τον Σύνδεσμο Συστημάτων ΑΠΕ και άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα. 

Δράσεις με ενίσχυση 75%

Για τις δαπάνες που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% της επιλέξιμης δαπάνης, ανεξαρτήτως ηλικίας και περιοχής επένδυσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Στα φωτοβολταϊκά συστήματα, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ιδία κατανάλωση, της Υπηρεσίας Ενέργειας του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα οποία οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι γεωργοί. Οι δράσεις που αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα είναι επιλέξιμες για στήριξη μόνο όταν εξυπηρετούν αποκλειστικά την γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση και όταν η συνολική ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (που θα παράγεται στο σύνολο από όλες τις πηγές παραγωγής ενέργειας της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) είναι μικρότερη ή ίση της αντίστοιχης συνδυασμένης μέσης ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της κατηγορίας του Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων είναι πέραν των οικιακών  καταναλωτών και οι γεωργοί, ενώ η μέγιστη ισχύς του κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας είναι για οικιακούς καταναλωτές 10,4 KW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για επαγγελματίες γεωργούς 20 KW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσθετα γίνονται προσπάθειες όπως σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών γεωργών που αντλούν από μεγάλα βάθη, να αυξηθεί η δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν.  

Επιπλέον, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός φωτοβολταϊκού συστήματος θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο (κατανάλωση/ λογαριασμό) μίας μόνο οικιστικής μονάδας ή γεωργικού υποστατικού που βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Η συγκεκριμένη πρόνοια θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας αναφορικά με το κόστος της άρδευσης, διότι το κόστος της ενέργειας αποτελεί για πολλούς κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας μας ένα μεγάλο μέρος των μεταβλητών τους δαπανών. Για τον λόγο αυτό η παρούσα προκήρυξη των επενδυτικών μέτρων του προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης περιέλαβε τη γεωργοκτηνοτροφία συστημάτων παραγωγής εναλλακτικών πηγών ενέργειας με την παροχή οικονομικών κινήτρων τα οποία επιδοτούν το 75% του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκού και του αντλητικού συγκροτήματος καθώς και την αντικατάσταση ενεργοβόρων αντλιών με πιο οικονομικά αποδοτικές κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Να μην σπρώξουν τους αγρότες στην παρανομία

Οι δυνατότητες που διανοίγονται με τις νέες τεχνολογίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στον αγροτικό τομέα θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τους αγρότες που δεν έχουν στη διάθεσή τους νερό από κυβερνητικές πηγές και αναγκάζονται να το αντλούν για τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών τους από μεγάλα βάθη. Πρόκειται για μία αδικία που φέρνει σε δυσμενή θέση τους αγρότες μίας περιοχής σε σχέση με τους υπόλοιπους που απολαμβάνουν νερό από μεγάλα υδατικά έργα και από τον νότιο αγωγό. Ας ελπίσουμε πάντως το όλο σχέδιο να δίνει λύσεις στις ανάγκες όσων επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό και να μην αναγκάζονται στο τέλος οι αγρότες να παρανομούν για εξασφάλιση διαφόρων εγγράφων που απαιτούνται από το Σχέδιο και συνάψεις συμβολαίων με ιδιοκτήτες υδραντλιών προκειμένου να πάρουν αυτό που δικαιούνται.

https://www.philenews.com/

Σχετικά Άρθρα

250 δικογραφίες σε 5 χρόνια για αγροζημιές στην Κίσσαμο

Διακόσιες πενήντα δικογραφίες για αγροζημιές στα χωριά της Ανατολικής Κισσάμου έχουν συσταθεί τα τελευταία...

Φρίκη στο Ηράκλειο: Κυκλοφορούσε με ένα πόδι κατσίκας στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί του Σαββάτου όσοι βρέθηκαν στη λεωφόρο...

Χρόνος συγκομιδής και ορθές πρακτικές

Κάθε χρόνο τέτοια πάντα εποχή με την έναρξη της συγκομιδής της ελιάς σχεδόν σε...

Οδηγός υποχρεώσεων γεωργών στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας

Η αιρεσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και στοχεύει στην αειφορία της...

Πρόσφατα άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here